Nahoru
Domů Objednat Aktuálně O nás Poskytujeme Mapa Ceník Recept Registrace Napište nám 
Přejít do Objednávacího systému »

MUDr. Renata Šimjáková

praktická lékařka pro dospělé

dříve ordinace MUDr. Fialové

Podleská 337/7, Praha – Uhříněves  mapa»
tel. : 777 899 961

Zpět

O nás

MUDr. Renata Šimjáková

praktická lékařka

Jsem lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství. Po studiu na pražském gymnáziu jsem studovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Promovala jsem v roce 2014. Následně jsem působila v Ordinaci Karlín. V rámci specializační přípravy jsem absolvovala řadu odborných stáží na pražských klinikách, klinickou interní praxi jsem získala na 3. Interní klinice VFN a 1.LF UK. Atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství jsem složila v roce 2017.

Současně pracuji pro internetovou poradnu ulekare.cz a vyučuji studenty 4. ročníku medicíny na Ústavu všeobecného lékařství 1.LF UK. Od roku 2015 jsem součástí organizačního týmu Oxfordské studie ALICE v České republice, která se zabývá léčbou chřipkového onemocnění. Jsem členkou České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů České republiky, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členka Mladých praktiků. Pravidelně se účastním odborných konferencí a kongresů.

V roce 2018 jsem úspěšně absolvovala roční kurz Základy pracovního lékařství na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Od 1.2.2018 jsem převzala praxi v Uhříněvsi po MUDr. Bohuslavě Fialové. Její odkaz, vybudované dobré jméno a příjemné prostředí pro všechny pacienty je pro mě obrovským závazkem a motivací do další práce.


Matěj Votava

praktická sestra

V roce 2015 jsem úspěšně složil maturitní zkoušku v oboru Zdravotnický asistent na Střední zdravotnické škole v Ruské ulici na Praze 10.

Tentýž rok na podzim jsem nastoupil ke studiu v bakalářském programu Všeobecná sestra na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem na vlastní žádost ve 2. ročníku studium přerušil.

Od ledna roku 2017 jsem pracoval na ambulanci chirurgie a proktologie v Sanatoriu svaté Anny na pražském Jarově.

O rok později, v únoru 2018, jsem začal pracovat v ordinaci praktického lékaře pro dospělé pod MUDr. Renatou Šimjákovou. V ordinaci působím dosud.